Pаботилницата „БИДИ УРЕДНИК“

Во оваа работилница учениците ќе имаат можност да научат повеќе за одговорностите на уредникот и најважните етички правила на новинарската професија. Во планираните задачи учениците ќе бидат во улога на уредници и ќе можат да предложат измени кои би ги извршиле доколку се уредници во весник во кој е објавен предложениот натпис. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Stojanka Lesički од партнер-училиштето OŠ Sveti Petar Orehovec од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s