Pаботилницата “ИНФОРМАТИВНИ И КЛИКБЕЈТ НАСЛОВИ”

За да ја воочат разликата помеѓу информативните и кликбејт насловите учесниците во оваа работилница сами ќе подготват неколку наслови. За време на задачата, водителот на работилницата ќе ги запознае со карактеристиките на овие два вида на наслови. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Stojanka Lesički од партнер-училиштето OŠ Sveti Petar Orehovec од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s