“Pаботилницата “МОЌТА НА СЛИКАТА”

Целта на оваа работилница е учесниците да разберат дека секоја слика има одредена порака и да разберат дека сфаќањето на секоја фотографија зависи од искуството, вредностите и верувањата на секоја личност. После пленарниот дел од работилницата, учениците во групи ќе анализираат пораки на некои фотографии. 

Работилницата е креирана за учениците од одделенска настава. Работилницата ја подготви Corina Voicu Popescu од партнер-училиштето Mihai Eminescu од Романија и прилагодена од страна на Stojanka Lesički од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s