Работилница „ПОРАКИ ВО МЕДИУМИТЕ“

Ова работилница има за цел да ги поттикне учесниците да станат критични медиумски корисници. Преку анализа на фотографии од професионалните медиуми, учениците ќе имаат можност да разберат како тие фотографии понекогаш драстично се изменети со цел да прикаже идеален изглед. Учениците ќе развијат стратегии како да се спротистават на пристисоците да се постигне идеалниот изглед, да не се споредуваат себе си со нив и да изградат самодоверба за сопствениот изглед.

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Љубица Ружинска од партнер-училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Република Северна Македонија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s