Работилница „ПРИВАТНОСТ ОНЛАЈН: Свој на своето“

Цел на оваа работилница е да се прилажат можностите за заштита на приватноста на интернет и значењето на дигиталниот траг. За време на работилницата учениците ќе дискутираат за различни видови приватност (својата и приватноста на другите) и ќе направат список со совети што ТРЕБА и НЕ ТРЕБА  да прават за да се заштити идентитетот онлајн давајќи примери од сопствено искуство. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Валентина Петрова од партнер-училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Република Северна Македонија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s