Работилница “НАСОЧУВАЊЕ НА ДИГИТАЛНАТА ГЕНЕРАЦИЈА “

Работилницата е креирана за родителите на учениците од предметна настава. За време на работилницата родителите ќе се запознаат со раличните аспекти на дигитализацијата со цел да бидат подготвени да им помогнат на децата да ги почитуваат чувставата, приватноста и сопственоста на останатите луѓе упатувајќи ги кон вистинската патека низ животот во дигиталниот свет. 

Работилницата ја подготви Милена Игњатова од партнер-училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Република Северна Македонија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s