Работилница „КАКО ДА СТАНЕМ ТВ ПРЕЗЕНТЕР/СПИКЕР“

Учениците во оваа работилница ќе се запознаат со професијата ТВ презентер/спикер и ќе научат како треба да се однесуваат пред камера. После гледање на неколку видео прилози, учениците ќе имаат за задача да презентираат неколку најави за ТВ прилози. Тие ќе бидат организирани во улога на спикери/презентери, сниматели и уредници. 

Работилницата е креирана за учениците од одделенска настава. Работилницата ја подготви Александра Милутинoвич од партнер-училиштето ОШ “Доситеј Обрадовић” од Србија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s