Работилница „СПРЕВУВАЊЕ СО ЛАЖНИ ВЕСТИ“

Учесниците во работилницата ќе научат за карактеристиките на лажните вести и ќе дознаат со која цел настануваат лажните вести. Користејќи алатки за проценка на лажни вести, учениците ќе имаат задача да заклучат кои вести се лажни. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Александра Милутинoвич од партнер-училиштето ОШ “Доситеј Обрадовић” од Србија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s