Работилница „TРЕНИНГ БИБЛИЈА ЗА МЕДИУМИ“

За време на оваа работилницата учесниците ќе научат што се вести, како се избираат темите, како да креираат добри вести и др. Тие ќе научат како да станат ефективни новинари, да го елиминираат стравот, да создадат медија пораки кои ќе се паметат.

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Александра Милутинoвич од партнер-училиштето ОШ “Доситеј Обрадовић” од Србија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s