Pадионица “МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ”

Ова радионица има намеру подстакнути ученике   да постану критични медијски конзумети. Кроз анализу фотографија у професионалним медијима ученици ће имати прилику освесити како су те фотографије некад драстично измењене како би одражавале идеале лепоте. Ученици развијају  стратегије отпора према идеалном изгледу, избегавајући поређења с идеалним изгледом и градећи самопоуздање о личном изгледу.

Радионицу је  припремила Љубица Ружинска из  партнерске школе ООУ “Лазо Ангеловски” из Скопља у Северној Македонији. Радионица је креирана за ученике предметне наставе. Препоручујемо је за шести разред. Сви материјали потребни за извођење радионице доступни су испод текста у ПДФ формату. /Александра Милутиновић/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s