Pадионица “ПРИВАТНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ:Задржи за себе”

Циљ је ове радионице указати на могућности заштите приватности на интернету и значења њиховог дигиталног отиска. Након уводног објашњавања концепта приватности од стране водитеља радионице, ученици ће у групама анализирати профиле неких пријатеља и закључити штите ли они на задовољавајући начин своју приватнуст. Ученици ће припремити и своју листу практичних активности које би могли подузети да побољшају своју онлајн сигурност и приватност.  

Радионицу је  припремила Валентина Петрова из  партнерске школе ООУ “Лазо Ангеловски” из Скопља у Северној Македонији.. Радионица је креирана за ученике предметне наставе. Препоручујемо је за шести разред. Сви материјали потребни за извођење радионице доступни су испод текста у ПДФ формату. /Александра Милутиновић/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s