Pадионица “MEДИJA TPEHИГ”

На овој радионици ученици ће уочити везу између извора информација  и веродостојности информације. У пленарном делу радионице учесници ће заједно  читати и анализирати вести и њихове изворе. Касније ће бити подељени у групе и сами ће вредновати веродостојност вести.

Радионицу је припремила Александра Милутиновић из  партнерске школе “Доситеј Обрадовић” из Ћићевца у Србији. Радионица је креирана за ученике предметне наставе. Препоручамо је за седми разред. Сви материјали потребни за извођење радионице доступни су испод текста у ПДФ формату. /Александра Милутиновић/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s