Radionica “МОЋ СЛИКЕ : Улога фотографије у медијским садржајима”

Циљ је ове радионице подстакнути ученике радионице да освесте чињеницу да свака слика има одређену поруку  и да схватање поруке фотографије зависи од личног искуства, вредностима и веровањима особе. Након пленарног дела радионице ученици ће у групама анализирати поруке неких фотографија.

Радионицу је  припремила Корина Воику Попеску из  партнерске школе “Михаи Еминеску”  из Александрије у  Румунији.  Радионица је креирана за ученике разредне наставе. Препоручујемо је за четврти разред. Сви материјали потребни за извођење радионице доступни су испод текста у ПДФ формату. /Александра Милутиновић/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s