Работилница “АУДИОВУЗЕЛНО”

Целта на оваа работилница е да се истражи концептот на рекламен постер и рекламен спот/реклама со цел да се поттикнат да размислуваат на влијанието кое рекламените постери и рекламените спотови/реклами имаат врз потрошувачите.  Работилницата е креирана за учениците од предметна настава.

Работилницата ја подготви Mihaela Cristina Ciofalca од партнер-училиштето Mihai Eminescu од Романија. Македонската верзија ја прилагоди Љубица Ружинска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s