Работилница “ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА ВО МЕДИУМИTE”

Целта на оваа работилница е истражување на концептот за манипулација, развивање на критичко размислување; идетификација на квалитетни информации и манипулативни пораки, аналзирајње и критичко интерпретирање на медиумските продизводи; разбирање на местото и улогата на медиумите во динамиката на современото општество и изразување на мислење и ставови кон примените информации. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Mihaela Cristina Ciofalca од партнер-училиштето Mihai Eminescu од Романија. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s