About project

ABOUT PROJECT

This partnerships is based on our mutual believe that we shouldn’t just watch our students spend time on their smartphones consuming trivial contents. We established this not only by watching them in school, but from our activities in our eTwinning project “Young and media” (project ID182570  https://twinspace.etwinning.net/78105/home). Our starting thesis was that a large number of our students are raised more from the media, than from their parents, which was confirmed from the surveys we implemented in the 5th and 6th grade, as well as, in the 8th and 9th grade (the grades differ because of the different layout of the educational systems in each partner county). Namely, by analysing the surveys’ results we concluded that all 8th and 9th graders own a smartphone and 95% from the 5th and 6th graders and that 62% of them spend 4 or more hours on the internet. From our surveys we also concluded what they do on the internet. 72% of the 8th and 9th graders spend their time on social media, while 64% of the 5th and 6th graders play video games.

By analysing the student’s presentations “My media idols”, we concluded that they like watching popular YouTube vloggers, where the contents are mainly aimed at encouraging consumerism. Those contents are also full with stereotypes, especially towards “acceptable” appearances. A big percent of the vlogs have low production standards and estetic levels, and the language which is used by the YouTubers is not in accordance with literary standards. A large number of these media creators don’t have any responsibility towards the information they convey to the public. They don’t have any professional or ethical standards and their content usually contains offensive and discriminatory messages, as well as fake news.

Through our eTwinning project, we also concluded that most partner-countries don’t have any digital magazines for 8-15 years old children. Also we have to mentioned the fact that the youth is underrepresented in the media. Their opinions are rarely topics in media articles, but on the other hand we have a large number of articles with sensational character.

PROJECT OTUPUTS

This is why we came to the same conclusion that we must act now. We are aware that we can’t change the media, but we can influence our student’s media literacy. We decided that the best way to achieve this would be for students to write themselves and become journalists, and not only be passive media consumers. This way, they would be given an opportunity to develop their critical thinking and deconstruct the media messages. This is why, we agreed that each partner school should form media groups and these groups, with the help of teachers, will create and publish the school digital newspapers, which will appropriate to our student’s needs and age.  

In connection with our project aims, we planned our other project outputs: workshops on the topics of digital citizenship for students and parents, Safer Internet Day contests; Visual digital multilingual dictionary, Collection of digital apps and tools and Collection of good practices. We’ll also organize round table discussions in which we planned to point out the lack of existing digital magazines for 8-15 years old children. Besides the media groups, through the workshops and by reading our school digital newspapers all our students, teachers and parents would be included in our project.

The media groups and our school digital newspapers will continue existing after our project is finished and they will become an integral part of our school curriculums. Our workshop materials and the rest of our project outputs will be published on our project website and will be available to all other interested parties.

xxxxxxxxxxx

O PROJEKTU

Ovo je partnerstvo utemeljeno na zajedničkom uvjerenju da ne treba samo promatrati kako naši učenici sve više vremena provode na pametnim telefonima konzumirajući trivijalne sadržaje. Da uglavnom konzumiraju takve sadržaje, osim iz svakodnevne komunikacije u školi,  utvrdili smo i našim eTwinning projektom “Young and media” (project ID182570   https://twinspace.etwinning.net/78105/home ).

Naše početne teze da veći dio populacije naših učenika  sve više odgajaju mediji nego roditelji, u potpunosti su potvrdile ankete provedene u jednom petom ili šestom (ovisno o obrazovnog  sistema u pojedinoj zemlji) te jednom 8 i 9 razredu partnerskih škola.  Naime, analizirajući anketne upitnike starijih učenika doznali smo da svi posjeduju pametne mobitele (i 95% anketiranih iz mlađe dobne skupine posjeduje pametne mobitele) i da 62% njih na mobitelu provodi 4 ili više sati. Anketom smo utvrdili i što najčešće rade na internetu. Kod starijih (72% anketiranih) na prvom mjestu su društvene mreže, a kod mlađih igrice (64% anketiranih).

Pregledavajući neke od sadržaje koje su kao omiljene naveli u svojim prezentacijama (gledanje vlogova popularnih Youtubera je na prvom mjestu) može se zaključiti da su sadržaji koje najradije prate uglavnom usmjereni na poticanje konzumerizma. Ti su sadržaji prepuni stereotipa, posebno onih o prihvatljivom izgledu.  Veliki dio vlogova je vrlo niske produkcijske i estetske razine, a rječnik kojim govore  Youtuberi ne pripada književnom standardu. Znatan dio kreatora  navedenih medijskih sadržaja nema odgovornosti prema informacijama koje plasiraju. Ne  drže se profesionalnih i etičkih standarda, a njihovi prilozi često sadrže uvredljive i diskriminatorne  poruke te lažne vijesti.

Kroz naš eTwinning projekt utvrdili smo i da u partnerskim zemljama nema digitalnih časopisa za djecu u dobi od 8-15 godina. Govoreći o motivaciji za projekt želimo spomenuti i činjenicu da su mladi podzastupljeni u medijima. Njihovo mišljenje je  rijetko tema medijskih priloga, a znatan dio priloga o mladima je senzacionalističkog karaktera.

REZULTATI PROJEKTA

Sve navedeno navelo nas je na zaključak da je potrebno djelovati. Svjesni da nemamo moć mijenjati medije, odlučili smo utjecati na medijsku pismenost naših učenika. Zaključili smo i da je to najbolje činiti na način da djeca sama pišu, da sami budu novinari, a ne samo pasivni konzumenti medija. Na taj način imat će priliku razvijati kritičko mišljenje i dekonstruirati  medijske poruke. Zato smo dogovorili da u partnerskim školama osnujemo medijske grupe. One  će uz pomoć zaduženih učitelja proizvoditi i uređivati sadržaje digitalnih školskih časopisa, primjerene interesima i dobi naših učenika. Dogovorili smo  razmjenu po 2 članka mjesečno. Osim u rubrici Gost urednik u našim časopisima, objavljivat ćemo ih i na engleskom na web stranici projekta.

Ovim projektom težimo poduprijeti i razvoj međukulturalnih kompetencija i senzibilizirati naše učenike, ali i učitelje za otvorenost, razumijevanje i toleranciju među različitim kulturama. U skladu s tim ciljevima isplanirali smo i ostale rezultate našeg projekta: radionice medijske pismenosti i digitalnog građanstva za učenike svih razreda i roditelje; natjecanje uz Dan sigurnosti na internetu; višejezični vizualni rječnik; e-knjigu o digitalnim aplikacijama i alatima; e-knjigu s primjerima dobre prakse u našim školama. U svojim sredinama organizirat ćemo i okrugle stolove s ciljem da upozorimo  na nedostatak primjerenih digitalnih časopisa za dobnu skupinu djece od 8 do 15 godina.

Osim medijskih grupa u naš  projekt kroz radionice i čitanje naših časopisa bit će uključeni svi naši učenici i učitelji te znatan broj roditelja. Medijske grupe i digitalni listovi nastavit će djelovati i nakon projekta i biti sastavni dio kurikuluma naših škola. Radionice kao i svi drugi rezultati našeg projekta bit će na internetu dostupni svim zainteresiranim.