Pадионица “ХВАТАЧИ ПАЖЊЕ У РЕКЛАМАМА”

Циљ је ове радионице подстакнути ученике да освесте утицај реклама на потрошачке навике и их упознати с неким од од најчешће коришћених хватача пажње и идејама реклама. Наведене циљеви планирају се остварити заједничком анализом реклама и анализом реклама у групама. Уз наведени задатак, ученици ће креирати и рекламни слоган за свој разред.

Радионицу је припремила Михаела Кристина Циофалца из  партнерске школе “Михаи Еминеску”  из Александрије у  Румунији. Радионица је креирана за ученике предметне наставе. Препоручујемо је за шести разред. Сви материјали потребни за извођење радионице доступни су испод текста у ПДФ формату. /Александра Милутиновић/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s